Rickomberga ligger i västra Uppsala (ca 3 km väster om Uppsala Centrum).
Stora delar av stadsdelen började byggas ut så sent som på 1990-talet. Vårt bostadsområde på Otto Myrbergs väg 11-25 byggdes till av Uppsalahem 1991, runt den gamla parkmiljön i Polhemsparken och den stora huslängan från 1928. Här låg tidigare en institution för psykiskt utvecklingsstörda barn, och än idag finns det flera verksamheter med liknande inriktning i Rickomberga.

På dagarna är det många barn ute i vårt område. I kvarteret finns en nyrustad lekplats, och förskolan Bergabiten håller till i nedervåningen på ett av husen. Eriksskolan har också sin matsal i den gamla huvudbyggnaden, och det är ofta barn som leker i parken.

Radhusområdet bredvid våra hus hörde tidigare också till Uppsalahem, men köptes ut av de boende och blev en egen bostadsrättsförening 2011. På andra sidan Otto Myrbergs väg finns fler hyreshus och bostadsrättsföreningar. Sammanlagt bor det ungefär 950 personer i Rickomberga. Villaområdet nedför backen mot Tiundagatan räknas också till Rickomberga, liksom Eriksskolan och verksamheterna i Stabby Backe.

I Rickomberga finns inga affärer eller restauranger. Närmaste lokala centrum finns i de närliggande stadsdelarna Luthagen, Kungsgärdet, Ekeby och Flogsta. Däremot har vi ett fantastiskt naturområde i Stabbyskogen och Stabby Backar.

I Stabby finns fina promenadstigar och elljusspår i varierad natur. På vintern kan man åka skidor i uppgjorda spår, eller pulka i Mördarbacken. Skyltar som är uppsatta på olika ställen berättar om fornlämningar och natur, och det finns flera grillplatser. Här finns både fårhagar och hundrasthagar, och man kan sitta på klipporna och titta ut på solnedgången över åkrarna och låtsas att det fortfarande är hav där, som på vikingatiden. Känslan man får i Rickomberga är att det ligger precis där staden möter landsbygden.

Läs mer om Stabby