Vi har ett förslag om att starta upp en grannsamverkan mot brott i vårt kvarter, för att öka tryggheten och minska risken för stölder och skadegörelse.

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där de boende tillsammans hjälps åt att hålla uppsikt och kontakt, och larmar polis om man ser något misstänkt.

För snabb information inom olika områden och kontaktgrupper finns appen Safeland (läs mer på safe.land), som även har en funktion med personliga trygghetslarm. Appen är gratis och enkel att använda.

För att visa upp att det finns en grannsamverkan och förhöjd vaksamhet sätts skyltar upp på strategiska platser i området. Skyltarna har i sig en avskräckande verkan, men måste förstås backas upp med motsvarande insats av oss grannar.

Grannsamverkan genomförs av boende i samarbete med lokal polis och vi får utbildning i vad vi kan göra för att minska risken för inbrott och andra ”vardagsbrott”.

Vi kommer att diskutera detta på bostadsmötet den 20/4 och besluta om vi vill gå vidare med förslaget. Läs mer om vad grannsamverkan innebär på samverkanmotbrott.se. Vi kommer även att ha en utförligare genomgång under mötet.

Rapport:  Vid mötet beslutade vi att gå vidare med förslaget och inleda grannsamverkan. Mer information kommer! Vi kommer bland annat att bjuda in polisen till ett möte i kvarterslokalen för alla boende för att berätta mer om hur grannsamverkan fungerar.