Den 8 oktober hölls höstens Bostadsmöte i Hyresgästföreningen Rickomberga Norra. Vi var 12 grannar som samlades för att ta beslut om Budget och Verksamhetsplan för 2018, och prata om vad vill göra i föreningen framöver. Ordförande Anette Börjesson berättade om styrelsen och om att vi har börjat organisera oss i arbetsgrupper för olika områden, så att fler grannar ska kunna vara med och hjälpa till med föreningens verksamhet. Som det ser ut just nu gäller det Lokalutlåning, Inredning, Webbpublicering, Musikcafé, Grannsamverkan och Trädgård. Kontakta gärna styrelsen om ni vill vara med och hjälpa till med något!

Två gånger per år har styrelsen Samrådsmöten med Uppsalahem. Frågor som togs upp vid senaste Samrådsmötet var bland annat portkodlås och Gåfartsgata genom området. Vi har tidigare haft på gång att få portkodlås och även beslutat om det på Bostadsmöte – en variant som inte skulle innebära hyreshöjning. Uppsalahem backade sen eftersom de inte hade någon bra kostnadseffektiv lösning, men kommer att undersöka frågan vidare.

Styrelsen jobbar för att vår gata ska göras till Gåfartsgata eftersom det är mycket barn som leker i området. Förvaltaren Jonas Köhler ska se över möjligheterna att göra det. Sen vi tog upp frågan tidigare har Uppsalahem satt upp skyltar om att sakta farten.

Andra frågor som tagits upp på samrådsmötena är inomhustemperaturen och vattenkvaliteten. Enligt Uppsalahems egna mätningar och vattenprover är allt som det ska, men det är ju vi som bor i lägenheterna som upplever hur det fungerar. Felanmäl gärna om ni tycker att det är något problem. Ju fler som anmäler ett fel, desto större chans att Uppsalahem kommer att göra något åt det.

På Bostadsmötet i våras var Grannsamverkan en stor fråga, och vi bestämde oss för att inleda samarbete med polisen. Det kan ta ett tag innan allt är klart. Polisen har till exempel inte tid att ha det inledande mötet under hösten. Conny Karlsson från styrelsen är kontaktperson för Grannsamverkan i vårt område. Kontakta gärna honom om ni vill vara med. Vi har startat en lokal grupp för Rickomberga Norra i appen Trygve, där vi kan hålla kontakten. Läs mer om Grannsamverkan i tidigare inlägg under nyheter och på samverkanmotbrott.se

På höstens Bostadsmöte tas beslut om Verksamhetsplan och Budget inför nästa år. Styrelsens förslag till budget inför 2018 innebär att vi behöver begära nya Fritidsmedel för att kunna driva verksamhet med kvarterslokal och aktiviteter i området. Eftersom vi fortfarande har en del pengar kvar i kassan behöver vi inte begära pengar för hela summan av budgeten på 24 000 kr.

De senaste tre åren har vi inte tagit ut fritidsmedel eftersom vi har haft så mycket sparat. Innan dess var summan 25 kr per lägenhet och månad. Nu var förslaget inför nästa år att ta ut fritidsmedel som läggs på hyran med 15 kr per lägenhet och månad. Det blir 12.600 kr allt som allt i tillskott till de pengar som redan finns och då kommer vi ändå att ha en buffert på ca 10.000 i kassan.

Det var ingen på mötet som inte ville att vi skulle ta in nya fritidsmedel, däremot förslag om att vi skulle lägga oss på 25 kr per månad som tidigare så att vi skulle ha mer pengar att göra saker för. Mötet röstade om de två förslagen och de flesta tyckte att styrelsens förslag om 15 kr per månad skulle räcka för 2018.

Vi diskuterade även innehållet i budgeten (se förslaget under dokumentation) och om till exempel bostadsmöten behöver vara en kostnad. Budgeten kan revideras något under året om vi kommer på att vi vill fördela pengarna annorlunda. Det beror på hur mycket engagemang det finns för att ordna olika aktiviteter, och det finns också olika möjligheter att finansiera verksamhet. Allt som Hyresgästföreningen ordnar behöver inte vara gratis. Under hösten har vi planerat in att ha ett musikcafé den 11 november och vi pratade om att göra det lite extra festligt eftersom det inte har blivit av att ordna någon särskild invigningsfest sen kvarterslokalen har renoverats.

Under övriga frågor kom det nya busslinjenätet upp. Många i Rickomberga är missnöjda med att bussen inte längre åker upp på Otto Myrbergs väg. Några i området har startat Facebook-gruppen Rädda Nedläggningshotade Busslinjer i Uppsala. Gå gärna med där om ni vill komma i kontakt med andra som är intresserade. Vi pratade om hur man kan gå vidare med frågan och ett förslag var att bjuda in politiker från Kollektivtrafiknämnden till kvarterslokalen så att de får höra våra åsikter.

Protokollet från Bostadsmötet, Samrådet med Uppsalahem, samt Verksamhetsplan med Budget för 2018 ligger nu ute under dokumentation.