Vill du vara med och jobba för en bättre bostadspolitik för oss som bor i hyresrätt? Ett 30-tal organisationer (bland dem Hyresgästföreningen) går samman för ett gemensamt initiativ under namnet Bostadsvrålet. Syftet är att skapa ett forum där boende kan diskutera och skapa uppmärksamhet kring bostadsfrågan. Bostadsvrålet ordnar föredrag och gemensamma aktioner, bland annat på temat Rätten till en bostad, som är stadgad i FN:s Mänskliga Rättigheter. I Uppsala har det nu senast varit flera aktiviteter inför nyproduktion och ombyggnader i Eriksberg.

Regeringen har nyligen färdigställt en utredning om hur hyresgästers ställning ska kunna stärkas, bland annat vid ombyggnader. Ett tillfälle att lagarna ska kunna ändras med bättre villkor för hyresgäster. Den 24 september kommer att bli en nationell protestdag – På våra villkor! –  då hyresrättsinnehavare står upp tillsammans för att få vara med och bestämma – för att vi ska ha en bostadspolitik som är hållbar för både människor och miljö!

Nästa träff med Bostadsvrålet Uppsala är torsdag den 8 juni, klockan 18.30. Lördagen den 26 augusti blir det ett större uppstartsmöte inför höstens aktiviteter, klockan 13.00 – 17.00. Båda mötena hålls på Kollaboratoriet, Östra Ågatan 19. Det bjuds på fika och man hoppas på många nya intresserade!