Rickomberga Norra är en lokal avdelning av Hyresgästföreningen, för oss som bor i Uppsalahems lägenheter i Rickomberga, på Otto Myrbergs väg 11-23.
I föreningen kan vi diskutera frågor som rör boendet och närmiljön, och vi har samtal med Uppsalahem för att öka vårt boinflytande. Hyresförhandlingar sköts av Hyresgästföreningen centralt.

Bostadsmöten, som är öppna för alla som bor i kvarteret, brukar hållas två gånger om året. Då har alla chansen att komma till tals och ta upp frågor som berör vårt boende eller gemensamma intressen i området. Vi bestämmer tillsammans hur vi ska använda de fritidsmedel som vi får från Uppsalahem för att kunna ha aktiviteter och verksamhet i området, vilket även omfattar kvarterslokalen.

Vid årsmötet i början av året redovisas verksamheten och ekonomin från föregående år, och styrelse för det kommande året väljs. För att få rösta på årsmötet och bli förtroendevald behöver man vara medlem i Hyresgästföreningen. Styrelsen ska se till att verksamheten flyter på under året, och är även ekonomiskt ansvarig. Styrelsen har kontakt med Uppsalahem och tar upp frågor och önskemål om förbättringar i vårt område, bland annat vid samrådsmöten höst och vår.

Det är vi i vår lokala hyresgästförening som är ansvariga för uthyrningen och skötseln av kvartersgården på Otto Myrbergs väg 25. Lokalen kan bokas av hyresgäster inom Uppsalahem och den fungerar också som en mötesplats för gemensamma aktiviteter.

För att det ska bli lättare att hjälpas åt och få saker att hända i området har vi tänkt samarbeta mer i arbetsgrupper. En inredningsgrupp är redan bildad och till våren hoppas vi på en trädgårdsgrupp. Vi har även en grupp som ordnar musikcaféer.

Enligt Hyresgästföreningens stadgar ska den lokala hyresgästföreningen arbeta för inflytande, trygghet och gemenskap för hyresgästerna. Som medlem i Hyresgästföreningen får du bland annat tillgång till juridisk rådgivning i kontakten med hyresvärden, om det skulle behövas, och tillsammans kan vi arbeta för ett bra boende till rimliga kostnader.