Här kommer en jul och nyårshälsning från styrelsen i Rickomberga Norra Hyresgästförening. Stort tack till alla som har engagerat sig under året! Tack för trevliga möten och gemensamma aktiviteter och att vi jobbat tillsammans för förbättringar, trivsel och trygghet i kvarteret.  Tack till alla som har hjälpt till med kvarterslokalen och möjliggjort  så många roliga fester och sammankomster. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete 2019 och valberedningen välkomnar alla grannar till en informationsträff med fika i kvarterslokalen den 15e januari  kl 18.30 för alla som är intresserade av att engagera sig i vår förening. Men först önskar vi alla en skön julhelg och fina lediga vinterdagar. Läs mer