Onsdagen den 19 september är det dags för höstens bostadsmöte i kvarterslokalen. Alla som bor på Otto Myrbergs väg 11-23 är mycket välkomna att vara med och diskutera och besluta om verksamhetsplan och budget inför nästa år (se styrelsens förslag)! Mötet börjar 19.00 och fika serveras från 18.30.

På agendan:

  • Verksamhetsplanering samt beslut om verksamhetsplan och budget 2019
  • Information om Grannsamverkan.
  • Övriga frågor